ASME(American Society of Mechanical Engineers) tarafından “U (basınçlı kaplar)” ve “S(Güç Kazanları)” yeterlilik belgeleri ile ürün etiketleme yetkisini alarak


HT Mühendislik olarak,

Küresel rekabet ortamında gelişmemizi sürdürülebilmek için israfın en aza indirilmesi ve verimliliğin artırılması hedefimiz ile rekabet gücümüzü artırmak, toplam kalite yönetimi bilincini yaygınlaştırmak, uluslararası standartlarda siz değerli müşterilerimize güvenilir, kaliteli ve zamanında hizmetler vermek ile yeni teknolojilerden yararlanma konuları önceliklerimizdir. Klasik yönetim anlayışıyla ve alışılagelen organizasyonlarla değil, iş akışını hızlandıran esnek organizasyon yapısıyla ve rekabetçi yeni iş modelleriyle başarıya ulaşılabileceğimize inanmaktayız. Bu nedenle şirketimizde açık iletişimin geliştirilmesi, yönetim ve iş yapma organizasyonumuzda öğrenen organizasyon alt yapımızın geliştirilmesiyle de sürekli gelişme açısından zorunlu olduğuna inanmaktayız.

Şirketimizin tamamladığı işlerin her geçen yıl daha çok artması ile uluslararası  normlara uygun taahhütleri gerçekleştirecek özgüvenimizi büyütmektedir. Bu nedenle uluslararası düzeyde iş yapabilme yeteneğimizin gelişmesiyle  ,uluslararası rekabete dahil  olmak ve  kurumsallaşma yolunda vizyonumuzu genişleterek proje ve kalite yönetim sistemlerimizde köklü değişiklikler planlanmış ve uygulanmaya başlamıştır. 

Bu amaç doğrultusunda HT Mühendislik  ;

Güç kazanları dizaynı, imalatı ve montajı ile basınçlı kapların dizaynı, imalatı ve montajı konularında dizayn, imalat, montaj ve devreye alma aşamalarında yaklaşık bir yıldır süren eğitim ve değişim süreci ardından  13-14 kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimi başarı ile sonuçlandırarak ASME(American Society of Mechanical Engineers) tarafından  “U (basınçlı kaplar)” ve “S(Güç Kazanları)” yeterlilik belgeleri ile ürün etiketleme yetkisini alarak   tesislerinde kalite temin ve kontrol çalışmaları, mühendislik çalışmalarından başlamak üzere üretimin her aşamasında en etkin şekilde uygulamaya başlamıştır.

Aynı zamanda 2014 yılının hemen başında iş yapma ve hizmet kalitesini, Avrupa standartlarından EN/TS/ISO 3834-2 Kaynaklı İmalat Yönetim Sistemi ile EN/TS/ISO 1090-2 Kaynaklı Çelik İmalat Yönetim Standart’ları konusunda belgelendirme çalışmalarını tamamlayarak  daha bir üst düzeye daha taşımış olacaktır.

HT Mühendislik  olarak;

Müşterilerimizin gereksinimlerine odaklı, memnuniyetini en üst düzeyde tutan bir yönetim yaklaşımı sergilemeyi  ilke edinmiş   ve  bu ilke  doğrultusunda, müşteri memnuniyetini sağlamak için gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt etmekteyiz.Hürcan TÜRKMEN
Genel Müdür

  

1.jpg